MENU
KATEGORIE
Jesteś tutaj: Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Sprzedawca informuje, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta jest: HOSSA Kamil Wilkowski, NIP: 5632323295, REGON: 060993572, adres miejsca zarejestrowania i wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grażyny 21/11, 20-602 Lublin, Polska, tel. 518 520 524, e-mail: kontakt@bellamacchina.pl

Cele przetwarzania danych osobowych (w zależności od zakresu współpracy Klienta i Sprzedawcy):
- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży
- zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta
- obsługa zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy)
- marketing bezpośredni (np. przez newsletter)
- obsługa reklamacji
- prowadzenie analiz statystycznych
- badanie satysfakcji z usług
- cele podatkowe i rachunkowe

Podstawy prawne przetwarzania danych:
- Umowa Sprzedaży
- zgoda Klienta
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny (np. związany z rachunkowością)
- prawnie uzasadniony interes

Zewnętrzni odbiorcy danych:
- podmioty realizujące dostawy Towarów
- pośrednicy płatności, banki
- podmioty obsługujące Sklep Internetowy Sprzedawcy
- organy publiczne

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane podmiotom z państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Okres przetwarzania danych:
Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta tylko przez okres, w którym będzie miał ku temu podstawę prawną.

Klient ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której  dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży, korzystania z Usług Elektronicznych Sprzedawcy oraz otrzymywania informacji od Sprzedawcy. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

W ramach prowadzonej działalności Sprzedawca może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Klienta, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego jego dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub wpływających na Klienta w podobnie istotny sposób, Sprzedawca będzie je przeprowadzał tylko wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę.

 

Sprzedawca wykorzystuje w Sklepie Internetowym pliki cookie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

zadzwoń

518 520 524

napisz do nas

kontakt@bellamacchina.pl

szybka

wysyłka

dogodne formy

dostawy